Kullanma Kılavuzu

HİDROFOR VE GENLEŞME TANKLARI
Montaj / Kullanma / Bakım Talimatı

 

BAŞLANGIÇ

DİKKAT!!!!!!
Eğer ön gaz basıncı montaj elemanı tarafından yanlış düzenlenmiş ise, Sistemin kapasitesi dışında gereğinden büyük yada küçük tank kullanılmış ise, sistemde kabul edilebilir sıvılar dışında bir sıvı dolaşıyor ise, kompresör yada işlevi dışında farklı bir basınç tankı olarak kullanılıyor ise, Tank test basıncından daha yüksek basınç üreten pompalar ile kullanılması durumunda "CRUWA by ÖREN" markalı tankımız garanti kapsamı dışındadır. Bunlar diğer arızalarada sebep olabilir.


BAKIM :

CRUWA by ÖREN genleşme tanklarını periyodik oalrak yılda bir kez mutlaka yetkili servislerimize kontrol ettiriniz.
Flanşlar gibi basınca maruz kalan paraları sökmeden su ve gazı boşaltın.
Tank içerisindeki suyun tamamen tahliye olduğundan emin olun.
Sistemin elektriğinin kesildiğinden, çalışma alanlarında elektrik ile çalışan başka bir cihazın açık olmadığından emin olun.

1 - MEMBRAN BAKIMI

Ön gaz dolum sibobuna basın.
Eğer siboptan su geliyor ise membranının patlamıştır.
Lütfen yetkili sevisi yada tankı tedarik ettiğiniz firmayı arayarak, membranın membran değiştirme talimatına uygun olarak değişimini sağlayınız. 

 

2 - SUYUN KALİTESİNİN KONTROLÜ

Sistem vanasını açarak tesisatın bir miktar numuneyi bir su bardağına koyun.
Eğer suda pas, kireçlenme, tortu var ise sebeplerini tesbit ederek düzeltilmesini sağlayınız.

 

3 - ÖN GAZ BASINCI AYARI

Ön gaz basıncını tank içerisindeki suyu tahliye ederek kontrol edin ve etiketteki değere göre tekrar ayarların. (Membran Takma B2** maddesinde detaylı açıklama bildirilmiştir.)
Ön gaz sibobunu kontrol edin. Mümkünse sızıntı ve çatlak olmadığını sabun köpüğü yardımı ile kontrol edin.
Tankınız artık çalışmaya hazır durumdadır.

 

KULLANMA VE ÇALIŞTIRMA PARAMETRELERİ

CRUWA by ÖREN değiştirilebilir membranlı kapalı genleşme tankları, su ısıtma, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde basıncı tutmada ve hacmi dengeleme işlemlerinde muazzam verimli tanklardır.

Sudaki GLİKOZ içeriği %50\'yi aşmamalıdır. Membranların aşınmaması için gerekli tedbirleri mutlaka alınız.

"CRUWA by ÖREN" Tankları; zehirli maddeler, petrokimya ürünleri, bitkisel yağlar, compresör tankları için kullanılamaz, asla uygun değildir.
Tank üzerinde yer alan Test basınç değerini geçen pompalar için de kullanılamaz.

Minimum çalışma sıcaklığı : -10 °C (Uygun bir antifriz eklemek kaydı ile)
Membranın Max. Çalışma sıcaklığı : +99 °C

 

GENEL MONTAJ TALİMATI

Genel güvenlik talimatlarına mutlaka uyunuz!
Genleşme tankını hiçbir şekilde delmeyiniz. Alevle ısıtıp tavlamayınız.
Sadece etiketinde yazan basınç aralığında, sıcaklıklarda ve amaçlarda kullanınız.
Sistemin elektrolizden dolayı paslanmasını önlemek için mutlaka topraklayınız.
Genleşme tankının tasarım aşamasında harici gerilimler hesaba katılmamıştır.
Kar yağışına bağlı ağırlıklar ve gerilim, deprem ve benzeri hususlar montajda hesaba katılmalıdır.
Genleşme tankı 30 kg.dan ağır ise insan sağlığında, tankın kendisine zarar gelmemesi için özel makinalar ile kaldırılmalıdır.
Genleşme tankı kurulmadan önce yetkili teknik servis elemanına belirlenen tank hacmini tekrar kontrol ettirin ve hesaplarını doğrulatın.
Hesaplanan tankın dışında farklı bir tank konulması durumunda insanlara, yapılara, sisteme ve tankın kendisine zarar gelecektir.
Böyle bir durum ile karşılaşmamak için hesaplanan tank dışında başka bir tank konulması kesinlikle yasaktır.
Tankların ön gaz basıncı : sistemde gerekli basınca göre yetkili servis elemanları tarafından ayarlanabilir. Ancak böyle bir durumda değiştirdiğiniz ön gaz basıncını tankın üzerine "ÖNGAZ BASINCI . . . . BAR OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ." ifadesi kullanılarak yazılmalıdır.
Genleşme tankını donmayacak bir yere, sibop basınç şalteri ve manometre ile etiketi görülüp müdahale edilebilecek şekilde monte ediniz.
Tankı beton zemine ankraj vidaları ile sabitleyiniz.

 

MEMBRAN DEĞİŞTİRME TALİMATI :

A) MEMBRAN SÖKME OPERASYONU
A.1 Çalışır haldeki pompa durudurul.
A.2 Pompa emiş ve Tank\'tan sonra tesisata giden hat üzerindeki vana kapatılır.
A.3 Tank üzerindeki Siboptan hava, ardından tank flanşı ile pompa arası rekoru sökerek tank içinden su boşaltılır.
A.4.1 2-5-8-12 lt tanklarda Flanş üzerinde bulunan 6 ad. M6 lmbus civata 6 alyen ile, 24-50 lt tanklarda Flanş üzerinde bulunan 6 Ad. M8 civata 13 iki ağızlı anahtar ile sökülür. Flanş alınır.
Membran; su giriş-çıkış ağzından çekerek çıkarılır.
A.4.2

150-750-1500 tanklarda, tankın üst kısmında bulunan ve membranın tank içinde askıda kalmasını sağlayan membran bağlantı askısının, tankın dış kısmında kalan uç kısmındaki 1/2" içdış kör tapası 27 iki ağızlı anahtar ile sökülür.
M30 somun sökülür. Gerdirme tası 1/2" borudan çıkarılır.
Boru tankın içerisine itilir. 150 lt. tanklarda flanş üzerinden bulunan 6 ad. M8 civata 13 iki ağızlı anahtar ile sökülür.
750 lt. tanklarda 6 ad, 1500 lt. tanklarda 8 ad. M12 civata 19 iki ağızlı anahtar ile sökülür, flanş alınır.
Membran; su giriş-çıkış ağzından çekerek çıkarılır.
Membran bağlantı askısının içte bulunan M30 somunu 1/2" boru kontra tutuluğ sökülür. Askı ve baskı pulu alınır.

A.4.3 100-200-300-500-1000 lt. tanklarda, tankın üst kısmında bulunan ve membranın tank içinde askıda kalmasını sağlayan membran Bronz bağlantı askısının içindeki tapa sökülür. Tankın dış kısmında kalan uç kısmındaki Bronz M30 somunu sökülür. 3/4" bronz askı tankın içerisine itilir. Tankın su giriş-çıkış ağzındaki flanş üzerinde 200-300-500 lt. tanklarda 6 ad. 1000 lt. tanklarda 8 ad. M12 civata vardır. Bu civatalar 19 iki ağızlı anahtar ile sökülür, Flanşı alınıp, Membran, su giriş-çıkış ağzından çekerek çıkarılır.
Bronz bağlantı askısını membranın içinden çıkarılıp alınır.
B) MEMBRAN TAKMA OPERASYONU
B.1.1 2-5-8-12-24-50 lt tanklarda litresinme uygun membran tankın içerisine su giriş çıkış ağzı tarafından yerleştirilir. Flanş kapağı kapatılır.
2-5-8-12 lt tanklarda 6 ad. M6 İmbus civata ile 24-50 lt tanklarda M8 altıköşe başlı civata ile flanş; yerine karlılıklı sıkılarak sabitlenir.
B.1.2 150-750-1500 tanklarda, eski membrandan sökülen membran bağlantı askısını tanka uygun membranın tepe noktasında bulunan 27 mm çaplı deliğe kısa dişli tarafından geçirilir. Membranın iç tarafından baskı pulunu ve M30 somunu takıp, boruyu kontra tutup M30 somun iyice sıkılır. Membranın içine; tank boyundan uzun ucu çektirme borusu dışındaki 1/2" dişe uygun manşonu olan bir boru sokulur. Bu boru çektirmeye sıkılır. Membran bu boruya sarılır.
Aynı boyda ucu 1/4" ikinci boru, tankın membran askısının sabitlendiği delikten içeriye doğru itilir. Çektirme üst ucu içerisinden geçirilir. İkinci boru çekilirken birinci boru membranla beraber tankın içine doğru itilir. Çektirme dişli borusu tank tepe deliğinden girince gerdirme tası takılır. Ardından M30 somun takılıp kuvvetlice sıkılır. Membran yakası su giriş-çıkış ağzına yerleştirilip, flanş kapağı kapatılır. 150 lt de 6 ad. M8, 750 lt de 6 ad M12, 1500 lt de 8 ad. M12 civata ile flanş; yerine karşılıklı sıkılarak sabitlenir. Askı tapası takılır.
B.1.3 100-200-300-500-1000 lt tanklarda, eski membrandan sökülen bronz bağlantı askısı; Tank boyundan uzun, ucunda M5 civata bulunan bir boruya vidalanır. Tanka uygun membraın tepe noktasında bulunan 27 mm çaplı delikten geçirilir, membran boruya sarılır.
Aynı boyda ucu 1/2" nipelli boru tankın membran askısının sabitlendiği delikten içeriye doğru itilir. Çektirme üst ucu içerisinden çektirmeye vidalanır. İkinci boru çekilirken birinci boru membranla beraber tankın içine doğru itilir. Çektirme tank tepe deliğinden girince M30 bronz sabitleme somunu takılır, iyice sıkılır. Askı tapası takılır.
Membran yakası su giriş-çıkış ağzına yerleştiriliğ, glanş kapağı kapatılır. 100 lt de 6 ad. M8, 200-300-500 lt de 6 ad. M12, 1500 lt de 8 ad. M12 civata ile flanş yerine karşılıklı sıkılarak sabitlenir.
Membran çektirme içindeki tapa yerine vidalanır.
B.2 Tank üzerindeki hava sibobundan manometreli bir hava tabancası ile tesisata uygun hava şarjı yapılır. Sibop etrafı ve iğneye mutlaka sabun köpüğü ile kaçak testi uygulanmalıdır.
Köpüklü kaçak testi ayrıca çektirmeli olan 100 lt ve üzeri tanklarda çektirme aparatlarının olduğu bölüm ile tank flanşının bağlantı nipeli içine de uygulanmalıdır.
**Tankın içine basılacak hava: pompa start basıncından % 10 daha düşük olmalıdır. Basınç BAR cinsinden değerlendirilmelidir.
*** Isıtma sistemlerinde hava şarj miktarını proje mühendisine danışınız.
B.3 Pompa emiş ve Tank\'tan sonra tesisata giden hat üzerindeki vana açılır. Membran askı tapası gevşetilip su gelmesi beklenir. Sıkılır
B.4 Pomopaya START verilir.
 

GENEL GÜVENLİK TALİMATI

CRUWA by ÖREN değiştirilebilir membranlı genleşme tankları 97/23/EC AVRUPA BİRLİĞİ normlarına uygun basınçlı aygıtlardır. Bir membran tankın dış cidarını gaz (hava, azot) ve sudan ayırır. membran içerisine basılan su ile tankın dış cidarını arasından bulunan gaz basınç altında kalır. Dolayısı ile ısıtma sistemlerinde sıcaklık artışına göre artan hacmin alınmasında, basınçlı bir sistemde basınç depolama işlemlerine cevap verebilme özelliğine sahiptir.
Sıcak sus sistemlerinde kıllanılırken membranın mutlaka çalışma sıcaklığına uyduğunu kontrol edin.
Tankı satın aldıktan sonra yapılacak değişiklikler : örneğin; kaynak işleri veya mekanik deformasyonlar kesinlikle tarafımızca kabul edilmez.
Bakım ve tamir işleri sadece yetkili servislerce yapılabilir.
Herhangi bir parça değiştirilmesi gerektiğinde sadece firmamız tarafından sağlanan orijinal parçalar kullanılabilir.
Taşıma, nakliye v.b. sebeplerden dolayı gövdesinde hasar oluşan tankları kesinlikle devreye almayınız. Ayrıca firmamız taşıma ile ilgili zararlardan sorumlu tutulamaz.
Tankın, insan ve diğer canlıların sağlığını, araç gereçlerin emniyetini sağlayarak taşınması gerekmektedir.
Üretim tarihi, seri nosu, çalışma ve test basıncı, ön gaz basıncı, kapasitesi, min. ve max. çalışma sıcaklığı, teknik bilgileri ve modeli tank üzerindeki etikette verilmiştir. İzin verilen max. ve min. çalışma parametrelerine uygun olması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Çalışma ve öngaz dolumu sırasında izin verilen ölçüler kesinlikle aşılmamalıdır.
Ön gaz basıncı kesinlikle çalışma basıncında %10 düşük olmalıdır.
Çalışma basıncı 4 barın üzerinde olan tanklarda bile ön gaz basıncı 4 barı geçmemelidir.
Ön gaz dolumu yapılırken hava yada azot dışında bir gaz kullanılmamalıdır.
"CRUWA by ÖREN" genleşme tankları eğer bir sıcak su sisteminde kullanılacak ise kişilerin sıcaksudan zarar görmemeleri için genleşme tankının üzerine uyarı talimatı montaj elemanı tarafından konulmalıdır.
"CRUWA by ÖREN" genleşme tankları su ile dolu olduğuda hesaba katılarak min. C25 kalite beton ile hazırlanmış bir zemine ankraj vidaları ile sabitlenmelidir.
Bu kitapçık içerisindeki talimatlara uyulmaması genleşme tankının bozulmasına, insanların yaralanmasına ve hatta ölümüne sebep olabilir. Talimatlar yerine getirilmediğinde garanti geçerli olmadığı gibi firmamızdan hiçbir hak talep edilemez.

MONTAJ UYGULAMALARI :

CRUWA by ÖREN hidrofor ve genleşme tankları\'nın çoğunlukla kullanıldığı sistemler ile ilgili uygulama resimleri aşağıda görüşünüze sunulmuştur.
Sisteminizin sağlıklı çalışabilmesi için Tank ve ilgili ramatürlerin eksiksiz kullanılmasını tavsiye ederiz.

Firmamız ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip bir kuruluştur.
Firmamız TSE 10576 KAlite belgesine sahip bir kuruluştur.
Firmamız CE 13831 Kalite belgesine sahip bir kuruluştur.

 

1 - DALGIÇ POMPA SİSTEMİ UYGULAMASI


2 - KAZAN DAİRESİ SİSTEMİ UYGULAMASI


3 - PAKET HİDROFOR SİSTEMİ UYGULAMASI